algemeen nut beogende instellingKamermuziek aan de Berkel is
een Algemeen Nut Beogende InstellingWanneer u Kamermuziek aan de Berkel ook zo belangrijk vindt en u wilt het steunen met een geldbedrag dan is die gift is aftrekbaar voor de belasting. Omdat Stichting Kamermuziek aan de Berkel valt onder art. 24 lid 4 van de Successiewet en de een ANBI-status heeft is zij door de Belastingdienst erkend als instelling van algemeen belang. Donaties en legaten zijn daardoor fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Sinds 2012 zijn giften onder bepaalde voorwaarden voor 125 % aftrekbaar van de belasting.

Sinds 2009 is de organistie een stichting met het KvK registratienummer 081 79 768
fiscaal nummer 8197.82.026

Het doel van de Stichting Kamermuziek aan de Berkel:

Het bevorderen van de kennis van kamermuziek en het bereikbaar maken van kamermuziek voor inwoners en gasten van Lochem en omgeving alsmede het bieden van een podium voor jonge getalenteerde musici door het houden en organiseren van concerten.

Beleidsplan

Jaarlijks in de zomermaanden organiseren wij een 4-5 tal concerten.

Op onze website vindt u elders de programma’s van de concerten in de afgelopen jaren.

In die jaren zijn de concerten bezocht door gemiddeld 100 personen per concert.

De inkomsten door de verkoop van kaarten € 9.500, bijdragen van donateurs en incidentele subsidies € 1.500, waren in evenwicht met de kosten voor administratie en publiciteit €2000, huur van de concertruimte € 2000 , huur van een vleugel € 2000 en honoraria van musici € 5000. Om de continuïteit van de organisatie van de concerten te kunnen garanderen, wordt een reserve beheerd van maximaal de omzet van een jaar, ca. €.11.000,- 

Er is geen beloningsbeleid. De inzet van het organiserend bestuur wordt ingevuld door vrijwilligers.

Belasting

Het kan fiscaal aantrekkelijker zijn gedurende vijf jaar een periodieke schenking te doen.

Vanaf een bijdrage van € 120,- per jaar neemt Kamermuziek aan de Berkel de kosten van de daarvoor vereiste notariële akte voor zijn rekening.

Klik hier voor: programma’s en formulieren | overeenkomst periodieke giften